Wzór. Wniosek do kuratorium o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji