Wzór. Wniosek dyrektora o ponowne ustalenie oceny pracy