Wzór. Wniosek nauczyciela o odstąpieniu stosowania przepisów dotyczących awansu zawodowego