Dokument archiwalny

Decyzja dyrektora o przesunięciu terminu urlopu