Odwołanie nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia