Zarządzenie dyrektora w sprawie podania do publicznej wiadomości planu urlopów na rok 2018