Wzór 2. Oświadczenie o sytuacji socjalnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS w szkole