Wzór 3. Decyzja o przyznaniu świadczenia socjalnego