Kadry, płace
i Nowa Karta Nauczyciela w 2020 roku

Bądź na bieżąco w oświacie

AKS 153 okladka

„Kadry i płace w oświacie” to  jedyna publikacja wyspecjalizowana w tematyce kadrowo-płacowej dla każdego typu placówek oświatowych, w oparciu o aktualne i bieżące przepisy prawa oświatowego, Kartę Nauczyciela i prawo pracy. 
Dajemy Czytelnikowi gotowe do zastosowania wzory dokumentów, procedur i formularzy opatrzone podstawą prawną i komentarzem jak poprawnie je wypełniać, (dodatkowo wzory można wydrukować i wypełnić, pobierając je ze strony www).

Zapraszam do lektury, Redaktor naczelna Agnieszka Rumik-Smolarz 

Pakiet korzyści Prenumeratora

phone

Telefoniczne Pogotowie Oświatowe

(tematyka kadry, płace)

phone

E-mailowa poradnia

zadajesz pytanie i szybko otrzymujesz odpowiedź

phone

Zaproszenia

na bezpłatne certyfikowane webinaria oświatowe

phone

Aktualne wzory dokumentów

z możliwością pobrania i edycji pliku

phone

E-letter kadrowy i oświatowy

z ważnymi newsami

Grono redakcyjne

Redakcja „Kadry i płace w oświacie” to eksperci z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą. Autorami artykułów są specjaliści z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, prawa autorskiego, a także członkowie OSKKO. Skład grona redakcyjnego to m.in.:

Agnieszka
Rumik-Smolarz

Redaktor naczelna - "Kadry i płace w oświacie"

Radca prawny, specjalista prawa oświatowego, redaktor i autor publikacji o tematyce prawnej dla dyrektorów szkół, przedszkoli oraz specjalistów ds. kadrowych w placówkach oświatowych.

  • Anna Trochimiuk – prawnik, specjalista prawa oświatowego
  • Dariusz Dwojewski – prawnik, specjalista prawa oświatowego i prawa pracy
  • Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista prawa oświatowego i autorskiego
  • Małgorzata Celuch – wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego
  • Alicja Stawowczyk – głowny księgowy jednostki budżetowej

O czym przeczytasz w październikowym numerze?

Dyrektor odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, kieruje jej działalnością i sprawuje nadzór pedagogiczny. Jednym z istotnych obszarów, za które odpowiada, jest zapewnienie odpowiednich kadr do realizacji zadań w zakresie gwarantującym realizację statutowych zadań szkoły. Odpowiedzialność dyrektora w tym kontekście wiąże się z zatrudnieniem osób posiadających wymagane kwalifikacje, w tym specjalistów z przygotowaniem do prowadzenia przydzielonych im zajęć.

czytaj więcej »

Rok szkolny 2020/2021 już się rozpoczął, ale nie oznacza to, że na dyrektorze w październiku nie spoczywają już żadne obowiązki o charakterze kadrowo-płacowym. Sprawdź, jakie zadania musisz wykonać w tym miesiącu.

czytaj więcej »

Minister Edukacji Narodowej w komunikacie przedstawił działania, które będą podejmowane w ramach organizacji roku szkolnego 2020/2021. Zostały one odzwierciedlone w najnowszych przepisach. Znamy też wytyczne GIS, jakie powinny być stosowane, oraz 3 modele nauczania. Szczegóły poniżej.

czytaj więcej »

Opis sytuacji: Nauczyciel będzie realizował zajęcia języka polskiego w wymiarze 12 godzin, a oprócz tego 4 godziny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz 3 godziny zajęć rewalidacyjnych. Rodzi się pytanie, jakiemu pensum podlega ten nauczyciel. Wątpliwości budzi też kwestia, jak ująć to w umowie o pracę.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak zapewnić bezpieczeństwo przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak długo należy przechowywać dokumentację pracowniczą w szkole?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie wymogi musi spełniać budynek, w którym musi być przechowywana dokumentacja?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły chce podjąć decyzję w sprawie przejścia na elektroniczne akta osobowe? Jakie wymogi musi spełniać system teleinformatyczny, w którym będą przechowywane te akta?

czytaj więcej »

Zaufały nam setki placówek oświatowych

"Kadry i Płace" to publikacja wydawana od 2013 roku i zyskała stałe grono Czytelników. Atutem publikacji dla Czytelników jest ekspercka i praktyczna wiedza oraz bogata biblioteka wzorów dokumentów do edycji i zapisu.

ZAMÓW NUMER TESTOWY I ZYSKAJ PAKIET KORZYŚCI:

  • Bezpłatny numer fachowej publikacji „Nowa Karta Nauczyciela”
  • Dostęp do strefy online ze wzorami dokumentów
  • Telefoniczne pogotowie oświatowe
  • Dostęp do mailowej e-poradni – zadajesz pytanie na e-mail i dostajesz odpowiedź

Jako stały Czytelnik zyskujesz dodatkowe korzyści – stały dostęp do płatnej strefy online ze wzorami dokumentów, nielimitowaną e-poradnie i Telefoniczne Pogotowie Oświatowe oraz zaproszenia na certyfikowane webinary oświatowe.

0

1 bezpłatny numer + ebook

"Nagrody i odznaczenia nauczycieli"

492,70zł brutto

Prenumerata 6 numerów zwykłych

i 2 numery specjalne

Prezent dla nowych Czytelników

Nasze nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienia WiP

wiper-pixel