Kadry, płace
i Nowa Karta Nauczyciela w 2020 roku

Bądź na bieżąco w oświacie

AKS 153 okladka

„Kadry i płace w oświacie” to  jedyna publikacja na rynku wyspecjalizowana w tematyce kadrowo-płacowej dla każdego typu placówek oświatowych, w oparciu o aktualne i bieżące przepisy prawa oświatowego, Kartę Nauczyciela i prawo pracy. Wyjaśniamy  zagadnienia kadrowe, opracowane z punktu widzenia specyfiki różnych typów placówek i ich rzeczywistych problemów, zawsze z podstawą prawną i konkretnymi rozwiązaniami gotowymi do zastosowania w codziennej pracy.

Dajemy Czytelnikowi gotowe do zastosowania wzory dokumentów, procedur i formularzy opatrzone podstawą prawną i komentarzem jak poprawnie je wypełniać, (dodatkowo wzory można wydrukować i wypełnić, pobierając je ze strony www).

Zapraszamy do lektur, Redaktor naczelna Agnieszka Rumik-Smolarz 

Pakiet korzyści Prenumeratora

phone

Telefoniczne Pogotowie Oświatowe

(tematyka kadry, płace)

phone

E-mailowa poradnia

zadajesz pytanie i szybko otrzymujesz odpowiedź

phone

Zaproszenia

na bezpłatne certyfikowane webinaria oświatowe

phone

Aktualne wzory dokumentów

z możliwością pobrania i edycji pliku

phone

E-letter kadrowy i oświatowy

z ważnymi newsami

Grono redakcyjne

Redakcja „Kadry i płace w oświacie” to eksperci z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą. Autorami artykułów są specjaliści z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, prawa autorskiego, a także członkowie OSKKO. Skład grona redakcyjnego to m.in.:

Agnieszka
Rumik-Smolarz

Redaktor naczelna - "Kadry i płace w oświacie"

Radca prawny, specjalista prawa oświatowego, redaktor i autor publikacji o tematyce prawnej dla dyrektorów szkół, przedszkoli oraz specjalistów ds. kadrowych w placówkach oświatowych.

  • Anna Trochimiuk – prawnik, specjalista prawa oświatowego
  • Dariusz Dwojewski – prawnik, specjalista prawa oświatowego i prawa pracy
  • Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista prawa oświatowego i autorskiego
  • Małgorzata Celuch – wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego
  • Alicja Stawowczyk – głowny księgowy jednostki budżetowej

O czym przeczytasz w najnowszym numerze?

TEMAT NUMERU Średnia urlopowa za wakacje 2020

Za każdy dzień urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje tzw. średnia urlopowa, do której należy wliczyć m.in. średnią z godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, dodatek funkcyjny oraz motywacyjny. Sprawdź, korzystając z praktycznych przykładów oraz wskazówek, jak zrobić to prawidłowo.  

czytaj więcej »

Tarcza 4.0. w oświacie

Możliwość wysłania pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy bez jego zgody, w terminie ustalonym przez pracodawcę i doprecyzowanie zasad pracy zdalnej to najważniejsze – z punktu widzenia jednostek oświatowych – zmiany, jakie wprowadza tzw. tarcza antykryzysowa 4.0.

czytaj więcej »

Zastosowanie wskaźnika waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego

Przy ustalaniu kwoty świadczenia rehabilitacyjnego należy dokonywać waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Służy to dostosowaniu wysokości tego świadczenia do wzrostu wynagrodzeń. Sprawdź, jak liczyć świadczenie.

czytaj więcej »

Końcowe sprawozdanie z realizacji stażu, gdy wcześniej były tylko cząstkowe

Opis sytuacji: Kończę staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Awans zawodowy przebiegał w 2 szkołach i ostatnie 9 miesięcy w poradni. Pisałam dwa sprawozdania cząstkowe. Czy muszę napisać sprawozdanie cząstkowe tylko z przebiegu awansu w poradni, czy piszę sprawozdanie z całych 2 lat i 9 miesięcy i przekładam dyrektorowi do wystawienia oceny dorobku zawodowego.

czytaj więcej  »

Zaufały nam setki placówek oświatowych

Nowa Karta Nauczyciela jest wydawana od 2013 roku i zyskała stałe grono Czytelników. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

ZAMÓW NUMER TESTOWY I ZYSKAJ PAKIET KORZYŚCI:

  • Bezpłatny numer fachowej publikacji „Nowa Karta Nauczyciela”
  • Dostęp do strefy online ze wzorami dokumentów
  • Telefoniczne pogotowie oświatowe
  • Dostęp do mailowej e-poradni – zadajesz pytanie na e-mail i dostajesz odpowiedź

Jako stały Czytelnik zyskujesz dodatkowe korzyści – stały dostęp do płatnej strefy online ze wzorami dokumentów, nielimitowaną e-poradnie i Telefoniczne Pogotowie Oświatowe oraz zaproszenia na certyfikowane webinary oświatowe.

0

1 bezpłatny numer + ebook

"Nagrody i odznaczenia nauczycieli"

492,70zł brutto

Prenumerata 6 numerów zwykłych

i 2 numery specjalne

Prezent dla nowych Czytelników

Nasze nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienia WiP

wiper-pixel