Wzór 4. Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony