Wzór. Pismo do organizacji związkowej w sprawie ochrony związkowej