Pismo w sprawie wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela gimnazjum przeniesionego w stan nieczynny, który podjął zatrudnienie w innej szkole