Pismo w sprawie wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela w związku z pozostawaniem w sześciomiesięcznym stanie nieczynnym (dotyczy nauczyciela wygaszanego gimnazjum)