Wzór 5. Wyznaczenie inspektora ochrony danych w placówce niesamorządowej