WYDANIE ONLINE

Ten numer miał być poświęcony ocenie pracy dyrektora. Z uwagi jednak na nowelizację przepisów od 1 września 2019 r. postanowiliśmy poczekać na finalny zakres tych zmian. Powrócimy do tematu w kolejnym numerze – patrz ostatnia strona okładki. Wydanie poświęcamy dokumentacji pracowniczej – analizie problematycznych przypadków. Z początkiem stycznia 2019 roku weszły w życie rewolucyjne zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej. Zmiany prawa w tym obszarze zobligowały pracodawców do wyboru formy prowadzenia tej dokumentacji i wykonania określonych obowiązków. Po niespełna roku obowiązywania wciąż budzą wiele pytań i wątpliwości w zakresie ich stosowania.Wybrane problemy to: redakcja przepisów – brak wyraźnie wyodrębnionych obowiązków dla poszczególnych grup zatrudnionych w poszczególnych latach, stosowanie przepisów rozporządzenia w oparciu o datę graniczną 1 stycznia 2019 r., obliczanie terminów dotyczących przechowywania dokumentacji pracowniczej, niejasne reguły odnoszące się do ewidencji czasu pracy, szczególnie nauczycieli, niejasności związane z wydaniem informacji o okresie przechowywania akt przy okazji wystawiania świadectwa pracy. Zebraliśmy 45 najczęściej powtarzających się pytań w tym obszarze. Poznaj zatem odpowiedzi na nurtujące kwestie, jak w praktyce prowadzić i przechowywać dokumentację pracowniczą.

czytaj więcej »

wiper-pixel