Wzór 15. Informacja o wprowadzeniu monitoringu w danej jednostce