Wzór 2. Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych na CV