Wzór 15. Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela w szkołach zawodowych