Wzór 20. Pismo do związku zawodowego w sprawie wydania opinii o projekcie regulaminu