Wzór 6. Polecenie służbowe dla opiekuna stażu w sprawie wydania opinii o ocenie dorobku zawodowego nauczyciela