Wzór 57. Informacja o otwarciu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego