Wzór 1. Wniosek nauczyciela o niestosowanie przepisów dotyczących awansu zawodowego