Wzór 17. Wezwanie do usunięcia braków we wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego