Wzór 18. Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej