Wzór 21. Protokół z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej