Wzór 29. Informacja o otwarciu stażu na stopień nauczyciela mianowanego