Wzór 41. Opinia rady rodziców w sprawie oceny pracy nauczyciela