Wzór 42. Opinia innych podmiotów w sprawie oceny pracy nauczyciela