Wzór 46. Wezwanie do usunięcia braków we wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego