Wzór 50. Protokół z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej