Wzór 66. Opinia innych podmiotów w sprawie oceny pracy nauczyciela