Wzór 1. Pismo dyrektora w sprawie wyrażenia opinii o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego