Wzór 10. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia monitoringu wizyjnego