Wzór 11. Uchwała samorządu uczniowskiego w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia monitoringu wizyjnego