Wzór 12. Uchwała rady rodziców w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia monitoringu wizyjnego