Wzór 38. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych z monitoringu