Wzór 49. Monitoring wizyjny w szkole - aspekty prawne i techniczne