Pismo w sprawie wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela z upływem 6-miesięcznego pozostawania w stanie nieczynnym