Wypowiedzenie warunków płacy w zakresie prawa do dodatku motywacyjnego, funkcyjnego