WZÓR 32. Oświadczenie pracownika niepedagogicznego o wyrażeniu zgody na przeniesienie do innej szkoły (gimnazjum)