WZÓR 5. Zgoda nauczyciela na przeniesienie z urzędu do innej szkoły