Wzór 9. Zawiadomienie związków o terminie zapoznawania nauczyciela z projektem oceny jego pracy