Wzór. Umowa o pracę na zastępstwo dla nauczyciela zatrudnionego za zgodą kuratora