Kwestionariusz samooceny w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej