Decyzja o udzieleniu dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży z ZFŚS