Wzór 4. Decyzja o odmowie przyznania świadczenia socjalnego