WYDANIE ONLINE

Poza pewnymi wyjątkami, tylko efektywne przepracowanie co najmniej 6 miesięcy w 2014 roku gwarantuje, że do końca marca 2015 r. nauczyciel i pracownik szkoły dostaną trzynastkę. Ponieważ jej wysokość jest proporcjonalna do okresu zatrudnienia i otrzymywanej pensji – im dłużej trwa umowa, tym wyższa jest podstawa trzynastki.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły, który powoła Administratora Bezpieczeństwa Informacji, będzie miał mniej obowiązków związanych z rejestracją i ochroną danych osobowych. Jego wyznaczenie nie jest obowiązkowe — dyrektor nadal może sam wykonywać czynności związane z ochroną danych osobowych.

czytaj więcej »

Dodatkowe wynagrodzenie roczne oblicza się tak samo jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Jednak ponieważ w przypadku nauczycieli liczy się go inaczej niż dla pracowników niepedagogicznych – lista świadczeń podlegających wliczeniu do podstawy trzynastki będzie się u nich różnić.

czytaj więcej »

Opis sytuacji: Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy został w tej samej szkole koordynatorem projektu unijnego – została z nim zawarta umowa o pracę na stanowisku pracownika administracji w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu) od 1 lipca 2013 r. do 31 lipca 2015 r. Czy temu nauczycielowi z dodatkowej umowy należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok?

czytaj więcej »

Nauczyciele rodzice nie będą już musieli rezygnować z uprawnień rodzicielskich, by móc dokończyć staż. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o systemie oświaty okres nieobecności w trakcie trwania stażu spowodowany korzystaniem z tych uprawnień wydłuży się bowiem do roku i 6 miesięcy.

czytaj więcej »

wiper-pixel