WYDANIE ONLINE

Umowy zawarte do 26 czerwca zamiast do końca tego miesiąca nie przyniosą szkole oszczędności przy wypłacie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. W jednym i drugim przypadku nauczyciel ma prawo do takiej samej liczby dni urlopu, z tym że przy umowie do końca czerwca ma szansę wykorzystać 4 dni urlopu w naturze.

czytaj więcej »

Nieobecności w trakcie trwania stażu, w zależności od tego, ile trwały i co było ich przyczyną, mogą wydłużyć ścieżkę awansu nauczyciela. W najtrudniejszej sytuacji są nauczyciele, których urlopy rodzicielskie rozpoczęły się przed 31 marca 2015 r., gdyż tu sposób postępowania zależy od tego, kiedy upłynął rok nieprzerwanej nieobecności w pracy.

czytaj więcej »

Zwiększone wydatki na leczenie, konsultacje ze specjalistami, a także konieczność wykonania specjalistycznych badań czy też zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – to najczęstsze przyczyny przyznawania zapomóg zdrowotnych. Środki na ten cel mogą pochodzić zarówno z organu prowadzącego, jak i szkolnego funduszu socjalnego. W jednym i drugim przypadku warunki przyznawania zapomóg powinny określać regulaminy funduszy.

czytaj więcej »

Jeszcze przez kilka miesięcy będzie obowiązywał dotychczasowy podział akt osobowych na 3 części. Od 1 stycznia 2016 r. będziemy mieli podział ze względu na rodzaje dokumentów i okres ich przechowywania. Tego­roczne kontrole będą jednak sprawdzały poprawność prowadzenia dokumentacji kadrowej na podstawie obecnych regulacji i wytycznych.

czytaj więcej »

Po zmianie przepisów pracownik ojciec zyska prawo do niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego w razie zgonu matki lub porzucenia przez nią dziecka. Nowelizacja wprowadza również zmianę, dotyczącą rodziców, z których to tylko ojciec podlega pracowniczym ubezpieczeniom społecznym.

czytaj więcej »

wiper-pixel