WYDANIE ONLINE

Nowością, która obowiązuje od 2 stycznia 2016 r., jest możliwość korzystania z wolnego na opiekę nad dzieckiem w wymiarze godzinowym, a nie – jak było do tej pory – pełnej dniówki roboczej. To korzystne rozwiązanie szczególnie dla osób, które pracują na część etatu lub potrzebują zwolnić się jedynie na część dnia pracy.

czytaj więcej »

Notatki służbowe są tworzone zazwyczaj w celu udokumentowania zaniedbań i nieprawidłowości przy wykonywaniu pracy. Możliwość ich tworzenia nie wynika wprost z przepisów, jednakże Sąd Najwyższy dopuszcza ich sporządzanie i gromadzenie. Tworząc notatki dotyczące pracowników szkoły, trzeba jednak pamiętać o 3 zasadach.

czytaj więcej »

Obowiązujący od 22 lutego 2016 r. wzór umowy o pracę zawiera nowy punkt, który będzie obowiązkowy dla umów wyłączonych spod nowych limitów kontraktów terminowych. W pkt 3 nowej umowy o pracę strony będą musiały wskazać „przyczyny uzasadniające zawarcie umowy”. Przypominamy także o zmianie kolejności dokumentów w teczkach osobowych.

czytaj więcej »

W 2016 roku odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie 2.879,91 zł. Nie zmieni się także wartość odpisu dla pozostałych pracowników ani wysokość świadczenia urlopowego wypłacanego z ZFŚS.

czytaj więcej »

Od 1 września 2016 r. z grafików nauczycieli znikną godziny karciane. Wcześniej zmienią się warunki dotyczące niekaralności, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o stanowisko nauczyciela, wszyscy zaś nauczyciele – bez względu na miejsce i wymiar zatrudnienia – będą objęci przepisami o odpowiedzialności dyscyplinarnej. Takie rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji Karty Nauczyciela przygotowany przez resort edukacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel