WYDANIE ONLINE

Zawieranie umów terminowych do końca zajęć lekcyjnych nie przyniesie szkole oszczędności na ekwiwalencie, wręcz przeciwnie – to zawarcie umowy do końca czerwca 2016 roku pozwoliłoby zaoszczędzić na wypłacie ekwiwalentu i to aż za 6 dni. W dwóch przypadkach, mimo niewykorzystania urlopu w ferie szkolne, nie trzeba wypłacać ekwiwalentu, a poza tym – zawsze wtedy, gdy wymiar wykorzystanego urlopu jest niższy niż 56 lub 35 dni – w zależności od miejsca pracy nauczyciela.

czytaj więcej »

Od 1 września 2016 r. osoby starające się o pracę w niektórych szkołach i placówkach oświatowych będą musiały legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich oraz przygotowaniem pedagogicznym, a nie jak dotychczas np. licencjatem czy zakładem kształcenia nauczycieli. Dobra wiadomość jest taka, że nowe regulacje nie będą dotyczyły nauczycieli zatrudnionych w dniu wejścia w życie nowelizacji, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów.

czytaj więcej »

Prawo do świadczenia kompensacyjnego mają nie tylko nauczyciele, którzy z własnej inicjatywy rozwiązali stosunek pracy zawarty ze szkołą, ale także ci, których stosunek pracy ustał na skutek upływu czasu, na jaki została zawarta ich umowa o pracę. Tak wynika z uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2016 r.

czytaj więcej »

Rozwiązaniem problemu braku wystarczającej liczby godzin dla nauczyciela może być przeniesienie go na inne stanowisko pracy lub do innej szkoły. Można to zrobić za zgodą lub na wniosek nauczyciela albo na podstawie decyzji organu prowadzącego. Natomiast zmiana stanowiska pracy na inne o tym samym wymiarze pensum nie uruchamia procedur z art. 18 ani 19 Karty Nauczyciela i może nastąpić na podstawie polecenia służbowego dyrektora.

czytaj więcej »

Stawki ekwiwalentu za zakup odzieży i obuwia roboczego przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych powinny być dostosowane do ich cen rynkowych. Dlatego w regulaminie pracy nie należy z góry określać, ile dyrektor zwróci za dresy, ile za obuwie sportowe, a ile za fartuch i rękawice dla pracownika.

czytaj więcej »

wiper-pixel